Standardi Kvalitet Sigurnost

1. Naši proizvodi i usluge Hosting i Domain su konkurentni na tržištu, imaju povoljan odnos cena/kvalitet
2. Korisnici su zadovoljni našim proizvodima i uslugama ukoliko nisu imaju mogućnost BACK MONEY (povrat novca) opcije u periodu 15 dana od datuma uplate.
3. Korisnici pod našim uslovima preporučuju naše proizvode i usluge drugim zainteresovanim licima i za to dobijaju zaradu samo ukoliko se izvrši prodaja naših proizvoda i usluga.
4. Sistem WNT-CLUB je kombinovani tip bynarnog MLM networka sa veoma dobrom stimulacijom za rad i prodaju naših proizvoda i usluga, a zarada je u međunarodno preporučenim granicama 30:70 od strane Federal Trade Commission za svaki prodajni plan saradnika.
5. Obezbeđen elektronski oblik korišćenja nasih proizvoda i usluga 7/24 putem Internet mreže uz odgovarajuću komunikaciju i pomoć. 6. Obezbeđena video edukacija podrška prodaji naših prioizvoda i usluga, sa edukacijom naših kupaca za pravilan i upešan rad sa ciljem ostvarenja prodajnog plana.
7. Rad u našem sistemu je definisan pravilima koje svaki saradnik mora prihvatiti pre kupovine Hosting paketa i mora ih u potpunosti poštovati inaće gubi pravo na rad i korišćenje naših proizvoda i usluga.
8. Sistem je Internacionalan i može ga koristiti svaka osoba iz bilo koje zemlje sveta, bez obzira na pol, veru, rasu, političkih opredeljenja i slično, bez ikakvih razlika u pravima ili mogućnostima poslovanja.
9. Uvažavaju se sve preporuke i standardi koji omogućavaju razvoj kvalitetnog MLM sistema u cilju većeg profita i zadovoljstva naših korisnika sa sadašnjim i budućim proizvodima i uslugama WNT-CLUB-a.